Voetbalverenigingen zetten tweede stap naar mogelijke fusie

Voetbalverenigingen zetten tweede stap naar mogelijke fusie

Leden geven akkoord voor vervolgtraject fusie

Gisterenavond stonden er Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen op het programma bij de
beide voetbalverenigingen in Hollandscheveld. Aanleiding hiervoor was het voorgenomen
initiatief van beide hoofdbesturen om een mogelijke fusie tussen beide voetbalverenigingen in
de nabije toekomst te bespreken met haar leden.

In het voortraject hadden de beide besturen en het jeugdbestuur van HH’97 elkaar al
veelvuldig gesproken over dit onderwerp en ook had men het licht opgestoken bij andere
verenigingen om te komen tot een gedegen vooronderzoek en een route voor een mogelijke
fusie.

Nadat de besturen elkaar gevonden hadden in de tijdslijn van een mogelijke fusie en wat erbij
zou komen kijken werd stap één gezet, namelijk het informeren van haar leden over het
initiatief om een mogelijke fusie tussen beide voetbalverenigingen in de nabije toekomst te
bezien

Wat volgde, waren twee informatieavonden voor de (toekomstige)selectievoetballers en alle
overige voetballers. Daar haalden de besturen onder andere informatie op over de speeldag, de
sportparken, dorps- of clubgevoel en de 1e mening over de mogelijk fusie. Uiteindelijk dus
waardevolle informatie om tot belangrijke uitgangspunten te komen.

Daarna was het de beurt aan alle leden op de ledenvergaderingen van gisterenavond om
meegenomen te worden in het doel, de uitgangspunten, de route en het tijdspad van een
mogelijke fusie. Zij werden aan de hand van een presentatie meegenomen door het proces wat
tot nu toe gelopen was en waarom het in de ogen van de besturen noodzakelijk is om verder te
kijken dan alleen de korte termijn of alleen de eigen vereniging, namelijk de blik op het
algehele belang van het voetbal in het dorp Hollandscheveld.

Besproken werd natuurlijk ook de grote WAAROM. Kortom, de invloed van de demografie
van het dorp, concurrentie van andere sporten, de ‘belangrijkheid’ van het voetbal nu, een
jeugdafdeling HH’97 waar de spelers en begeleiding al ruim 25 jaar samen optrekken en het
zinvol benutten van vrijwilligers (alles nu in 3-voud). Maar het belangrijkste argument was
om het voetbal in Hollandscheveld in zijn kracht te zetten en de verbinding te zoeken.
Eén voetbalvereniging in Hollandscheveld waar mensen bij willen horen, veel leden,
voetballen wanneer je wil, een stabiele jeugdafdeling met binding en een hoog niveau,
prestatieniveau omhoog, efficiënter besturen, een gezonde financiële huishouding en een
breed arsenaal aan vrijwilligers.”

Uiteraard waren er deze avond ook vragen, opmerkingen en tips van de aanwezige leden. De
voorzitters gaven daar eerlijk en zo goed mogelijk onderbouwd antwoord, echter is door de
gekozen marsroute helaas op alle vragen nog geen (detail)antwoord te geven. Er zijn echter
een tweetal factoren wel zeker, namelijk de belangrijkste uitgangspunten van de fusie:
- Voetballen wanneer je wil, maar prestatievoetbal op zaterdag
- Starten met voetballen op 2 parken.
Is deze laatste ideaal? Nee, zeiden de voorzitters, maar op dit moment is het helaas niet anders
mogelijk.

De besturen zijn dan ook met Plaatselijk Belang en de commissie Sportvisie Hollandscheveld
in gesprek over de toekomst van de sport in het algemeen in het dorp en hoe deze dorpsvisie
aansluit bij mogelijke toekomstverwachtingen voor het voetbal in Hollandscheveld. De beide
besturen hebben vertrouwen in een passende oplossing voor het voetbal in Hollandscheveld.
Uiteindelijk kwam het tot de stemronde in beide kantines en na het tellen van de stemmen
door de stembureaus gaven de aanwezige leden van beide verenigingen ruimschoots hun fiat
voor het vervolgtraject, namelijk de uitwerking van de vastgestelde uitgangspunten naar
definitieve invulling van de fusie.

Uiteraard zijn de besturen blij met de uitkomst en ze zien het fusietraject met veel vertrouwen
tegemoet.

De komende periode wordt er gestart met de vorming van de fusiecommissie en bijbehorende
werkgroepen. De 1e aanmeldingen daarvoor zijn al binnen, maar alle hulp is welkom, dus
meld je gerust om ook bij te dragen en samen te werken aan de nieuw te vormen vereniging.

Bestuur v.v. Hollandscheveld
Bestuur s.v. Hodo
Bestuur HH’97