Versoepeling corona maatregelen

Versoepeling corona maatregelen

Beste ouders/verzorgers,

 
We staan aan de vooravond van de eerste versoepeling van de Coronarichtlijnen.
De jeugd mag weer beginnen te trainen op de sportparken maar wel onder strenge restricties.
 
Deze restricties zijn verwoord in het protocol dat geldt voor de gehele provincie Drenthe.
Vanuit dit protocol komt naar voren dat wanneer we als HH’97 de gelegenheid willen geven te trainen, aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan.
 
Belangrijke punten uit dit protocol zijn:
 
- Alleen buitensport mag worden beoefend
Daarbij geldt dat jeugd tot en met 12 jaar geen rekening hoeft te houden met de 1,5 meter afstand. Trainers en leiders moeten echter deze afstand wel in acht nemen, ook richting kinderen.
Jeugd van 13 tot en met 18 jaar moet wel de 1,5 meter afstand in acht nemen.
Dus van een normale training zal geen sprake kunnen zijn.
 
Competities en wedstrijdjes tegen derden zijn niet toegestaan.
 
- Tijdens de trainingen mogen geen toeschouwers/ouders worden toegelaten.
 
- Er mag geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers, dus de sporters komen en gaan in sportkleding en zullen thuis moeten douchen. Wel is één kleedkamer open voor het wassen van de handen Voor zeep en handdoekjes wordt gezorgd.
 
Evenals de kleedkamers blijft ook de kantine gesloten.
 
Maar het meest in het oog springend is de verplichting om een volwassene als toezichthouder aan te stellen. Deze man of vrouw moet gedurende de trainingstijden aanwezig zijn en zorgen dat alles verloopt conform de eisen in het protocol. Betrokkene moet ook als zodanig herkenbaar zijn aan een geel of oranje hesje.
Dus voor de trainingsavonden, maandag t/m donderdag, zijn we op zoek naar een paar mensen die mee willen werken en het trainen mogelijk willen maken.
Door handhaving zal worden getoetst of de toezichthouder daadwerkelijk aanwezig is.
 
Zonder een toezichthouder mag er niet getraind worden, dus daarom bij deze de oproep om je aan te melden als toezichthouder zodat de jeugd weer kan trainen.
Wie wil ons helpen de jeugd te laten trainen?
Als we geen toezichthouders kunnen vinden wordt er dus niet getraind!
Aanmelden kan via de trainer, middels whats-app 06-53795268 of hh97@veldrus.nl
 
 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Marcel Booij
Voorzitter HH’97