Sportverenigingen in Hollandscheveld verenigen zich voor sportvisie en nieuwe sporthal

Sportverenigingen in Hollandscheveld verenigen zich voor sportvisie en nieuwe sporthal

Al jaren leeft onder een groot deel van de (sportende) Hollandschevelders de wens om een nieuwe en grotere sporthal te realiseren in het dorp. Onder aanvoering van Vereniging Hollandscheveld (‘Plaatselijk Belang’) hebben voor de coronacrisis al diverse bijeenkomsten plaatsgevonden met alle sportverenigingen in het dorp en over één ding was iedereen het eens: een nieuwe en grotere sporthal in Hollandscheveld is zeer gewenst.


Tijdens de coronacrisis zijn de overleggen iets afgeschaald maar hoe groot de wens is voor een gezamenlijke sportvisie en nieuwe sporthal in Hollandscheveld bleek wel toen de coronamaatregelen weer enigszins versoepeld werden. Alle sportverenigingen (Budo Sport Vereniging Anbergen, Gymnastiekvereniging Eugenia, V.V. Hollandscheveld, S.V. Hodo, jeugdvoetbal H.H.’97, Korfbalvereniging HHV en de Hollandscheveldse Tennisclub) zochten elkaar meteen weer op.

Er zijn vele redenen om een nieuwe sporthal in Hollandscheveld te bouwen. Daarnaast is er de wens om dit te onderzoeken in relatie tot ‘Sporthart Hollandscheveld’. Meerdere verenigingen bij elkaar op één terrein zodat faciliteiten gedeeld kunnen worden en er daarmee flinke kostenbesparingen mogelijk zijn. Enkele sportverenigingen, met name HHV, zitten met een verouderde veld-/zomeraccommodatie. Door het combineren van de veld- én zaalaccommodaties van een deel van de sportclubs kunnen ruimten zoals de parkeerplaatsen, kantines en kleedkamers het jaardoor benut worden wat zowel in de bouw- als exploitatieperiode voordelen geeft.

Het bouwjaar van de huidige sporthal De Marke is 1980. Hiermee is de sporthal inmiddels 41 jaar oud en tegen de tijd dat er een nieuwe sporthal gerealiseerd is, circa 45 jaar oud. Daarmee is de sporthal (bijna) afgeschreven, niet duurzaam en zit er een flinke investering in groot onderhoud aan te komen. Het is volgens de initiatiefnemers dan ook een natuurlijk moment om de gesprekken over een nieuwe sporthal op te starten in combinatie met een visie op de verouderde veldaccommodaties van enkele verenigingen. De functionaliteit van de huidige sporthal laat bovendien te wensen over. De muren van de sportzaal staan bijvoorbeeld heel dicht op het speelveld waardoor de veiligheid van de sporters ook een belangrijk issue is.

Daarbij komt ook dat de sportclubs in Hollandscheveld op de piekmomenten ruimte tekort komen en daardoor uitwijken uit naar andere – soms minder geschikte – accommodaties of trainen minder dan gewenst is. Dit probleem is verholpen wanneer de zaal in drieën kan worden opgedeeld in plaats van in tweeën, zoals nu het geval is.

Tot slot is Hollandscheveld op zoek naar woningbouwgrond. Het mogelijk vrijkomen van het perceel rondom De Marke geeft een impuls aan de noordkant van het dorp en biedt eventueel een mooie plek voor woningbouw tussen het centrum en de bossen van het dorp.

Alle Hollandscheveldse sportverenigingen steunen het initiatief voor een gezamenlijke visie. Dit brede draagvlak is uniek en een belangrijk fundament onder de toekomstige visie: ‘Sporthart Hollandscheveld’. Nadat de toekomstige visie gedragen is vastgesteld, kan in verschillende scenario’s onderzocht worden wat de meest geschikte locatie is in het dorp.