Nieuwjaarsreceptie vv Hollandscheveld goed bezocht

Vrijdagavond 4 januari j.l. was de traditionele nieuwjaarsreceptie van vv Hollandscheveld en de Supportersvereniging in de kantine van sportpark 'de Oosthoek'.

Een kleine 100 leden en supporters hadden de weg naar ons mooie sportpark gevonden deze avond.

Alle aanwezigen kregen bij binnenkomst een drietal consumptiemunten welke door de voetbalvereniging en Supportersvereniging werden aangeboden.

Omstreeks 20.45 uur toen alle aanwezigen binnen waren pakte voorzitter Jan Blokzijl de microfoon en hield hij zijn traditionele nieuwjaarstoespraak.

Alle aanwezigen en met name de ereleden werden welkom geheten alvorens hij alle aanwezigen een gezond en sportief 2019 toewenste waarna hij uitgebreid stil stond bij de komende gebeurtenissen en afgewerkte projecten.

Hij had het eerste geboortekaartje van 2019 bij zich. Koert en Sanne Hamstra waren verblijd met nieuwe telg in hun gezin.

Tevens had hij een drietal voorwerpen meegenomen om als beeldspraak te fungeren bij de door hem aangesneden items.

Allereerst stond hij stil bij het trainersnieuws van de voetbalvereniging, de contractverlenging van John Kikkert en Geert Prins, de aanstelling van Henry Strijker als trainer bij Vrouwen 1 en de bijna afgeronde komst van een trainer voor Vrouwen 2. 

Daarmee heeft vv Hollandscheveld al in een vroeg stadium de trainersstaf voor het seizoen 2019-2020 ingevuld.

Daarna was het kunstgrasveld aan de beurt, alsmede de herinrichting van veld 3 en de ontsluiting van ons sportpark d.m.v. een fiets- en loopbrug over de Oostwijk om zodoende een kortere en veiligere aansluiting te krijgen met ons dorp. Als metafoor had hij daarom een graspol meegenomen. 

In het voorjaar van 2020 gaat men beginnen met de werkzaamheden op veld 2 om zodoende in seizoen 2020-2021 gebruik te kunnen maken van dit nieuwe veld. Bij veld 3 wordt o.a. een lichtinstallatie geplaatst zodat er in de droge periodes getraind kan worden, aangezien wij ons trainingsveld gaan inleveren.

Onderwerp drie welke de voorzitter aansneed was de stroomvoorziening op het sportpark. Nu er ruim 70 zonnepanelen op de kleedkamers liggen zijn wij zelfvoorzienend geworden qua stroom. Hij bedankte degenen die dit mogelijk hadden gemaakt. De voorzitter riep de aanwezigen op om mee te denken hoe wij als vereniging ook zonder gasaansluiting kunnen om zodoende de kosten voor vv Hollandscheveld nog verder terug te schroeven.

Daarna stapte hij over na een jeugdvoetbal onderwerp. Hij benadrukte het belang van een JO18 of JO19 in het seizoen 2019-2020 voor vv Hollandscheveld. Dit team moet er sowieso komen om de doorstroming van de oudste jeugd naar de senioren te waarborgen, het is gewoon niet wenselijk dat spelers in de jeugd deze stap overslaan en vanuit JO17 doorstromen naar de senioren. Het verloop van jeugd is dan te groot, men haakt sneller af of maakt de overstap naar andere verenigingen in de buurt waar men wel een JO18 of JO19 heeft.

Dit is niet in het belang van vv Hollandscheveld.

Het kan daarom zover komen dat het bestuur de leden gaat vragen hoe ze denken over het belang van jeugd voor vv Hollandscheveld en hoe dit in te vullen in de nabije toekomst. 

Alle aanwezigen luisterenden aandachtig naar de woorden van de voorzitter en wogen deze voor zichzelf af.

Hij bedankte de organisatie van deze avond en de DJ voor zijn aanwezigheid.

De hapjes en snacks gingen deze avond rond en de Activiteitencommissie had ook dit prima verzorgd.

Tegen 21.30 uur was het de beurt aan de Mystery Guest, het waren er zelfs twee.

De Activiteitencommissie had voor een ludieke actie gezorgd door twee 'bekende' Hollandschevelders in een onherkenbare outfit te steken en dusdanig te vermommen dat ze onherkenbaar waren.

Door middel van het stellen van vragen aan de Mystery Guest moesten ze er proberen achter te komen wie deze personen waren.

Uiteindelijk waren er 13 aanwezigen die beide personen wisten te raden.

Onder de vermomingen bleken Klaas Jan Hagen en Klaas Karssies schuil te gaan.

De avond werd vervolgd met een hapje en een drankje en sommige aanwezigen maakten gebruik van de 'dansvloer'.

Al met al was het een geslaagde avond en kunnen we als vv Hollandscheveld 2019 ingaan met een goed gevoel.