Hoofdsponsor Kleine Weg- en Waterbouw druk met ontsluiting sportpark

De kunstgrascommissie is niet alleen druk met de aanleg van het kunstgrasveld, maar ook de ontsluiting via 'de Oostwijk' naar 'de Boeten' valt onder hun taak voor verbetering van ons mooie sportpark.

Gistermorgen is onze hoofdssponsor Kleine Weg- en Waterbouw begonnen met de voorbereidende werkzaamheden op ons sportpark om deze ontsluiting mogelijk te maken. De afgelopen weken hebben vrijwilligers al de eerste stappen gezet om er voor te zorgen dat de firma Kleine hun werkzaamheden kan uitvoeren. Zonder alle vrijwilligers zou een project als deze financieel uit de bocht vliegen en het bestuur wil dan ook een groot woord van dank uitspreken richting hun.

Over enkele maanden zullen alle werkzaamheden klaar zijn en is ons sportpark klaar voor de toekomst.