Brief verkenning fusie sv Hodo en vv Hollandscheveld

Brief verkenning fusie sv Hodo en vv Hollandscheveld

Bericht Hoogeveeense Courant

Beste leden, supporters, sponsoren en ouders,


Al 27 jaar zien wij als voetbalverenigingen onze jeugd gezamenlijk voetballen bij HH’97.
De laatste jaren gaan steeds vaker geluiden op binnen de hoofdverenigingen, mede gevoed vanuit onze gezamenlijke jeugdafdeling met de vragen “waarom zijn er nog steeds twee voetbalverenigingen?” en “waarom gaan we niet samen om sterker en beter voor de dag te komen? en “waarom doen we geen onderzoek naar één voetbalvereniging in ons dorp”.
Uiteindelijk verbindt de jeugd, dus HH’97, ons allen en kunnen we deze verbinding niet gebruiken om het goede te doen voor alle voetballers van ons dorp.

Als besturen zijn wij niet doof voor dergelijke geluiden.
Ook de veranderende samenleving in Hollandscheveld, het veranderende ledenbestand bij de beide verenigingen (steeds meer jeugdleden zonder affiniteit van oudsher met een van de beide verenigingen), teruglopende behoefte aan voetbal in het algemeen, uitdagingen bij de invulling van bestuur- en vrijwilligerstaken geven aanleiding om goed naar de toekomst te kijken.

Parallel hieraan lopen de Dorps- en sportvisie Hollandscheveld, waarbij verschillende partijen aan tafel zitten. Ook hieraan dragen wij als voetbalverenigingen ons steentje bij om zo het maximale voor de sport in Hollandscheveld in het algemeen, maar ook voor de voetbal in ons dorp voor elkaar te kunnen krijgen.

Na vele gesprekken in de besturen van de hoofdverenigingen over al deze lastige onderwerpen hebben zij het initiatief genomen om gezamenlijke gesprekken te hebben over de toekomst van het voetbal in Hollandscheveld met de kernvraag “hoe zien wij vanuit het groter belang het voetbal in Hollandscheveld?

In deze gesprekken zijn de beide besturen tot de conclusie gekomen dat een samenwerking van de beide verenigingen een goede oplossing kan zijn voor het toekomstige voetbal in het dorp Hollandscheveld.

Uiteraard zullen wij hierbij niet over een nacht ijs gaan, maar het onderlinge vertrouwen is aanwezig om dit serieus op te gaan pakken.
We staan dus aan de vooravond van een proces waarbij, na raadpleging en stemming van onze leden, de opdracht kan worden gegeven om een voetbalclub te formeren voor alle Hollandschevelders!! Een club waar iedereen bij wil horen met als ultiem doel de toekomst van het voetbal in ons dorp vormgeven.

Wij snappen dat bovenstaande veel vragen kan oproepen. In alle eerlijkheid concrete uitwerkingen zijn er nog niet, maar we zijn het weleens dat samenwerking ons allen kan gaan helpen om het voetbal in Hollandscheveld in haar kracht te zetten. Door middel van een open communicatie houden we jullie in de komende periode op de hoogte van de stappen die volgen gaan.

Namens de besturen,
Voorzitters H.J. Lip, W. Smit en L. v.d. Las