Agenda ledenvergadering 25-9-2020

Agenda ledenvergadering 25-9-2020

 Algemene Ledenvergadering vv Hollandschevel

Hierbij willen wij de leden, vanaf 18 jaar, van vv Hollandscheveld uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van het seizoen 2019-2020.

Deze zal gehouden worden op 25 september 2020 in de kantine van ‘de Oosthoek’. De aanvang van de vergadering is 20:00 uur.


De agenda die gehanteerd wordt ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Afscheid vrijwilligers en aandacht voor leden die 50 jaar lid zijn
 3. Notulen van de Ledenvergadering, vrijdag 13 september 2019
 4. Jaarverslag door de secretaris(deze ligt vanaf 28 augustus 2020 ter inzage bij de secretaris en kan op afspraak worden ingezien) Tijdens de ledenvergadering zal deze niet worden voorgelezen, maar er zullen wel enkele exemplaren ter inzage aanwezig zijn.
 5. Financieel verslag door de penningmeester van seizoen 2019-2020
 6. Verslag Kascommissie van het seizoen 2019-2020
 7. Vaststellen nieuwe kascommissie seizoen 2020-2021
 8. Invoering lid van verdienste
 9. Begroting seizoen 2020-2021
 10. Vaststellen contributie seizoen 2020-2021
 11. Bestuursverkiezing:
 12. Mededelingen/Rondvraag
 13. Sluiting
 • -Was aftredend en stilzwijgend verlengd met 1 jaar:

Gerwin Metselaar(penningmeester)


Namens het bestuur van vv Hollandscheveld

Wietse de Boer

secretaris