13 september Jaarvergadering vv Hollandscheveld

13 september Jaarvergadering vv Hollandscheveld

Algemene Ledenvergadering vv Hollandscheveld 


Hierbij willen wij de leden van vv Hollandscheveld uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van het seizoen 2018-2019.

Deze zal gehouden worden op 13 september 2019 in de kantine van ‘de Oosthoek’. De aanvang van de vergadering is 20:00 uur.

De agenda die gehanteerd wordt ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Notulen van de Ledenvergadering, vrijdag 7 september 2018
3. Jaarverslag door de secretaris(deze ligt vanaf 30 augustus 2019 ter inzage bij de secretaris en kan op afspraak worden ingezien) Tijdens de ledenvergadering zal deze niet worden voorgelezen, maar er zullen wel enkele exemplaren ter inzage aanwezig zijn.
4. Financieel verslag door de penningmeester van seizoen 2018-2019
5. Verslag Kascommissie van het seizoen 2018-2019
6. Vaststellen nieuwe kascommissie seizoen 2019-2020
7. Jaarplannen van het bestuur en commissie 2019-2020, met presentatie van de commissies
8. Begroting seizoen 2019-2020
9. Vaststellen contributie seizoen 2019-2020
10. Bestuursverkiezing: 
Aftredend en niet herkiesbaar:

Jan Blokzijl - voorzitter

Kandidaat:

Wout Smit (voorzitter)

Eventuele tegen kandidaten voor de functie van voorzitterkunnen zich tot 1 september 2019 melden bij de secretaris via secretaris@vvhollandscheveld.nl.

11. Mededelingen/Rondvraag
12. Sluiting

 

Namens het bestuur van vv Hollandscheveld

Wietse de Boer

secretaris