Vrijwilligersavond

Vrijwilligersavond

Graag willen we alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet! Namens het bestuur nodigt de activiteitencommissie alle vrijwilligers en hun partner uit voor een gezellige avond in de kantine. Graag vóór 1 maart opgeven via: 06-27513341