Sponsor een tegel

Sponsor een tegel

Er staat een ton in de kantine waar je ook contant geld in kunt doen om een tegel te sponsoren. Doe dat dan wel in een enveloppe met je naam erop, zodat je meedoet een de verloting. Want elke tegel is een lot en ding je mee voor de prijzen.